Laskomex
Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo

DOMOFON CYFROWY CD-3100. MODUŁY ELEKTRONIKI.

Moduły elektroniki do domofonu CD-3100/CD-3100

EC-3100EC-3100
CVR-2CVR-2
CVP-4CVP-4
MRL-1MRL-1
M2H-3100M2H-3100
CVSD-02CVSD-02
| i1 | i2 | kk | >> |

kaseta elektroniki EC-3100

Kaseta elektroniki (centrala domofonowa) to mikroprocesorowe urządzenie sterujące pracą systemu domofonowego. W poprzednich modelach do obsługi wejścia głównego i wejścia podrzędnego stosowane były specjalizowane modele kasety elektroniki.W domofonie CD-3100 stosowany jest jeden model kasety elektroniki, w którym definiuje siętyp obsługiwanego wejścia. Kaseta elektroniki zasilana jest z dwuuzwojeniowego zasilacza prądu zmiennego.

Do kasety elektroniki można podłączyć akumulator, który zapewnia poprawną prace kasety elektroniki w przypadku zaniku napięcia w sieci energetycznej.

W kasecie elektroniki znajduje się potencjometr balansu linii oraz przyciski INIT i RESET służące do przywrócenia domyślnych nastaw kasety elektroniki.. Kaseta elektroniki EC-3100 nie jest zgodna z kasetą elektroniki EC-3000 i nie może być stosowana jako jej zamiennik.

Instrukcja obsługi domofonu cyfrowego CD-3100


| i1 | i2 | kk | >> |

Rozdzielacz sygnału CVR-2

Przeznaczenie i funkcje jakie pełni rozdzielacz CVR-2 są dokładnie takie same jak w przypadku rozdzielacza CVR-1, z tą różnicą, że CVR-2 pełni funkcję zasilacza centralnego dla 4 monitorów i wyposażony jest w zaciski śrubowe zamiast zacisków ARK. Rozdzielacz CVR-2 i monitory zasilane są z zasilacza stabilizowanego 15V/4A.


| i1 | i2 | kk | >> |

Przełącznik sygnału wizji CVP-4

Przełącznik CVP-4 przeznaczony jest do domofonów cyfrowych CD-2502/CD-3100 w wersji wideo.
W domofonie CD-2502 przełącznik służy do przełączania sygnału wideo z wejścia głównego lub wejścia podrzędnego. Dzięki temu na ekranie monitora możemy obserwować obraz z kamery w aktywnym panelu. Przełącznik należy zamontować przy każdym wejściu podrzędnym.
W domofonie CD-3100 do jednej centrali domofonowej można podłączyć od 1 do 4 paneli zewnętrznych. Jeżeli jest to system wideo, przełącznik CVP-4 umożliwia uzyskanie na monitorze obrazu z kamery z odpowiedniego (aktywnego) panela zewnętrznego. Podobnie jak w CD-2502 wykorzystywany jest też w układzie z wejściami głównymi (max. 4), i wejściami podrzędnymi (do 64 klatek schodowych, każda z nich może mieć max. 3 wejścia).
Przełącznik może być zasilany z kasety elektroniki lub z własnego zasilacza.


| i1 | i2 | kk | >> |

Moduł MRL-1

Moduł MRL-1 służy do połączenia kilku paneli zewnętrznych w systemie domofonowym CD-3100 do jednej kasety elektroniki. Moduł MRL-1 zapewnia łatwe podłączenie przewodów łączących moduł MRL-1 z panelem zewnętrznym (dla każdego z paneli przeznaczony jest osobny zestaw zacisków) oraz separuje podłączone panele i ogranicza poziom zakłóceń przedostających się do toru akustycznego z instalacji elektrycznej.


| i1 | i2 | kk | >> |

Moduł symetryzatora-desymetryzatora

Domofony cyfrowe CD-3100 mogą obsłużyć do 4 wejść głównych, jednak coraz częściej wymagana jest obsługa większej ilości wejść. Z tego powodu zaprojektowaliśmy moduł M2H3100, który umożliwia połączenie dwóch central EC-3100 zwiększając tym samym liczbę obsługiwanych wejść głównych do 8. Z modułem współpracują centrale EC-3100R-2 ze specjalną wersją oprogramowania.


| i1 | i2 | kk | >> |

Moduł symetryzatora-desymetryzatora

Uniwersalny moduł pełniący rolę symetryzatora lub desymetryzatora sygnału wideo. Jako symetryzator umożliwia podłączenie do instalacji domofonowej dowolnej kamery zewnętrznej ze standardowym wyjściem wideo. Jako desymetryzator pozwala np. na podłączenie linii wideo do urządzeń ze standardowym wejściem wideo- rejestratorów obrazu, systemu CCTV, telewizora itp.

Copyright Laskomex © 1999-2021

Ta strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w Polityce prywatności.