Laskomex
Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo

AKCESORIA DO DOMOFONÓW CYFROWYCH CD-2502/CD-3100/CD-2600/CD-3100

| i1 | i2 | kk | >> |

moduł GSM

Moduł CD-GSM-04 umożliwia przekierowanie połączeń z domofonu cyfrowego CD-2502, CD-3100, CD-2600 i CD-4000 na telefon komórkowy lub stacjonarny za pośrednictwem sieci telefonicznej GSM.

Moduł pozwala na przekierowanie rozmów z wejść głównych lub podrzędnych, może też pracować w trybie stand-alone, w którym domofon łączy się tylko z telefonami (do domofonu nie są podłączone unifony).

Numery telefonów definiowane są w pliku konfiguracyjnym, zapisanym na karcie pamięci microSD. Do każdego numeru w systemie domofonowym można przypisać dwa numery telefonu.

Użytkownik może włączyć lub wyłączyć przekierowanie korzystając z klawiatury domofonu lub wysyłając na numer modułu wiadomość SMS odpowiedniej treści. W trakcie prowadzenia przekierowanej rozmowy użytkownik może uruchomić elektrozaczep wciskając trzykrotnie przycisk na klawiaturze numerycznej telefonu. Użytkownik może uruchomić wyjście sterujące napędem bramy. W tym celu musi zadzwonić na numer karty sim w module GSM-GS-510.

Moduł posiada dwa wyjścia przekaźnikowe. Można ich używać do sterowania dowolnym urządzeniem elektrycznym. Komendy SMS mogą włączać lub wyłączać wyjścia albo włączać je na określony czas z przedziału 1-9s.

Sposób działania wyjść przekaźnikowych można zdefiniować w pliku konfiguracyjnym, znajdującym się na karcie microSD w module CD-GSM-04.


| i1 | i2 | kk | >> |

moduł portiera

Centrala portierska to urządzenie przy pomocy którego portier lub pracownik ochrony może nawiązać połączenie z mieszkaniami, w których zamontowane są unifony lub monitory podłączone do systemu domofonowego CD-2502/CD-3100/CD-2600 i CD-4000. Urządzenie pozwala na łączność zwrotną z mieszkań do centrali portiera.

Centrala może pracować w dwóch trybach: dziennym i nocnym. Przełączenie trybu następuje automatycznie, w oparciu o aktualny czas lub ręcznie, jeśli zachodzi taka potrzeba. W trybie dziennym wszystkie wywołania z panela zewnętrznego kierowane są bezpośrednio do mieszkań. W trybie nocnym wszystkie połączenia trafiają do portiera. Portier może zawiesić połączenie przychodzące z panela zewnętrznego, połączyć się z wybranym lokalem i w zależności od decyzji lokatora przekierować połączenie z panela do lokalu lub je zakończyć.

Przy pomocy konsoli portiera można nawiązać połączenie z dowolnym lokalem. Mieszkańcy mogą również skontaktować się z portierem. W tym celu muszą wysłać zgłoszenie do centrali portierskiej. Obsługujący ją pracownik otrzymuje informację o zgłoszeniu i nawiązuje połączenie z lokalem, z którego wysłane zostało zgłoszenie.

Centrala informuje komunikatami głosowymi o aktualnym stanie (połączenie z panelem zewnętrznym, połączenie z lokalem, nagrywanie rozmów).

Portier lub pracownik ochrony ma możliwość nagrywania rozmów. Włączenie nagrywania poprzedzone jest komunikatem głosowym informującym o tym, że rozmowa będzie rejestrowana. Nagrane rozmowy można w dowolnym momencie odtworzyć, skasować lub nagrać na kartę SD.


| i1 | i2 | kk | >> |

moduł zabezpieczenia linii

Moduł zabezpieczenia linii przeznaczony jest do domofonów cyfrowych Laskomex w wersji audio i wideo.

Domofony te są wyposażone w zabezpieczenie linii unifonów L+, L-, które w przypadku zwarcia chroni domofon przed uszkodzeniem i powoduje wyświetlenie na wyświetlaczu w panelu zewnętrznym komunikatu informującego o awarii. W przypadku zwarcia linii L+,L- przestaje działać cały domofon
Moduł dzieli linię unifonów na cztery niezależne gałęzie i zabezpiecza każdą z nich przed zwarciem. W przypadku awarii w danej gałęzi jest ona odcinana od pozostałych, które mogą w dalszym ciągu pracować.

Zwarcie w danej linii sygnalizowane jest świeceniem diody LED. Diody te pomagają instalatorowi określić, w którym miejscu doszło do awarii. Dwa moduły można połączyć kaskadowo, zwiększając tym samym do 7 liczbę gałęzi, na które można podzielić instalację domofonową.


| i1 | i2 | kk | >> |

Moduł symetryzatora-desymetryzatora

Uniwersalny moduł pełniący rolę symetryzatora lub desymetryzatora sygnału wideo. Jako symetryzator umożliwia podłączenie do instalacji domofonowej dowolnej kamery zewnętrznej ze standardowym wyjściem wideo. Jako desymetryzator pozwala np. na podłączenie linii wideo do urządzeń ze standardowym wejściem wideo- rejestratorów obrazu, systemu CCTV, telewizora itp.


| i1 | i2 | kk | >> |

Moduł symetryzatora-desymetryzatora

KRF-01 to czytnik kluczy elektronicznych zbudowanych na bazie domofonu CD-2502. Czytnik w połączeniu z centralą EC-2502 może służyć jako kontrola dostępu do garażu, śmietników itp. Istotne jest to, że użytkownicy mogą korzystać z tych samych kluczy RFID, które zostały wcześniej zaprogramowane w domofonie. Dzięki temu, że urządzeniea korzysta ze standardowej centralki domofonowej, instalator może w łatwy sposób skopiować klucze z systemu domofonowego używając interfejsu ISD-02.


| i1 | i2 | kk | >> |

moduł KAM-3

Moduły KAM-3 i KAM-3P przeznaczony jest do paneli zewnętrznych stosowanych w systemach domofonowych CD-2502 i CD-3100 w wersji wideo. Panele te są standardowo wykonywane w wersji audio, są jednak przystosowane do montażu modułu kamery i stosowania w wersji wideo. Moduł składa się z kolorowej kamery i płytki PCB z układem symetryzatora, zamontowanych na metalowej podstawie. Konstrukcja modułów KAM-3 i Kam-3P pozwala na regulację położenia kamery. Moduły KAM-3 i KAM-3P przeznaczone są do różnych typów paneli zewnętrznych i różnią się sposobem mocowania w panelu.

  • KAM-3P Moduł do paneli zewnętrznych z blachy cynkowanej, malowanej farbą proszkową.
  • KAM-3   Moduł do paneli zewnętrznych ze stali nierdzewnej (inox).

| i1 | i2 | kk | >> |

moduł KAM-3

Moduł ułatwia podłączenie sterownika napędu bramy lub innego urządzenia dodatkowego do systemu domofonowego. Moduł sterowany jest napięciem na linii sterującej BR i wymaga stosowana unifonów lub monitorów z przyciskiem do sterowania urządzeniem dodatkowym.


| i1 | i2 | kk | >> |

moduł KAM-3

Moduł MEZ-01 umożliwia podłączenie elektrozaczepu rewersyjnego lub zamka elektromagnetycznego (zwory elektromagnetycznej) do panela zewnętrznego w systemie domofonowym CD-3100. Dzięki niemu można również podłączyć elektrozaczepy na napięcie stałe, co ma znaczenie w sytuacji, kiedy chcemy by elektrozaczep pracował bezgłośnie (w CD-3100 częstotliwość pracy zaczepu wynosi 60Hz i nie można jej zmienić). Elektrozaczep lub zamek elektromagnetyczy podłączony za pomocą MEZ-01 wymaga dodatkowego zasilania.


| i1 | i2 | kk | >> |

moduł LX-DK02

Moduł ten umożliwia przywrócenie fabrycznego kodu instalatora w centralach CD-2502 i CD-3100. Poza przywróceniem kodu moduł nie zmienia żadnych innych ustawień centrali- parametry pracy domofonu, kody zamka szyfrowego, identyfikatory kluczy elektronicznych pozostają bez zmian. Moduł można użyć tyko w centralach, w których zamontowane jest gniazdo do interfejsu ISD-02.


| i1 | i2 | kk | >> |

moduł przycisku do LY-8

Moduł umożliwia sterowanie dodatkowym urządzeniem, np. napędem bramy wjazdowej lub oświetleniem na klatce schodowej. Można go montować zarówno w urządzeniach nowych, jak i tych, które zostały już zainstalowane.


| i1 | i2 | kk | >> |

PW1

Moduł PW-1 służy do dodatkowej sygnalizacji wywołania. Jest to układ montowany wewnątrz unifonu, który w czasie wywołania uruchamia dodatkowy sygnalizator dowolnego typu (najczęściej akustyczny lub optyczny), zasilany napięciem zmiennym 12-24V. W przypadku osób słabo słyszących moduł PW-1 może włączać dowolny sygnalizator akustyczny, np. dowolny sygnalizator stosowany w systemach alarmowych. W przypadku osób niesłyszących moduł PW-1 może sygnalizować wywołanie włączeniem źródła światła.


| i1 | i2 | kk | >> |

PW2

Moduł dodatkowej sygnalizacji wywołania z wyjściem przekaźnikowym, do unifonów i monitorów, stosowanych w systemach domofonowych Laskomex.
Moduł posiada wyjście przekaźnikowe NO, które jest zwierane w chwili pojawienia się sygnału wywołania. Do tego wyjścia można podłączyć dowolny sygnalizator, zasilany napięciem 5...18V AC/DC 1Amax .
Uwaga! Montaż i uruchomienie modułu w monitorach musi przeprowadzić serwis firmy Laskomex. Zalecane jest to również w przypadku unifonów!


| i1 | i2 | kk | >> |

ibutton

Domofony cyfrowe mogą współpracować z kluczami elektronicznymi, które są dużo łatwiejsze w użyciu niż tradycyjne klucze i bezpieczniejsze niż kody zamka szyfrowego. Ułatwiają korzystanie z domofonu, zwłaszcza dzieciom i osobom w podeszłym wieku.

Klucz dotykowy Ibutton wyposażony jest w elektroniczny chip z unikalnym numerem, odczytywany po przyłożeniu klucza do czytnika. Centrala domofonowa porównuje odczytany numer z numerami kluczy zapisanymi wcześniej w pamięci. Jeżeli numery są zgodne, następuje odblokowanie wejścia.


ibutton

Domofony cyfrowe mogą współpracować z kluczami elektronicznymi, które są dużo łatwiejsze w użyciu niż tradycyjne klucze i bezpieczniejsze niż kody zamka szyfrowego. Ułatwiają korzystanie z domofonu, zwłaszcza dzieciom i osobom w podeszłym wieku.

Klucz dotykowy Ibutton wyposażony jest w elektroniczny chip z unikalnym numerem, odczytywany po przyłożeniu klucza do czytnika. Centrala domofonowa porównuje odczytany numer z numerami kluczy zapisanymi wcześniej w pamięci. Jeżeli numery są zgodne, następuje odblokowanie wejścia.


| i1 | i2 | kk | >> |

RFID

Klucze zbliżeniowe RFID pracują na podobnej zasadzie, jak klucze dotykowe Ibutton. Zasadnicza różnica polega na sposobie odczytu unikalnego numeru klucza. W technologii RFID odczyt następuje po zbliżeniu klucza do czytnika. Klucze zbliżeniowe mają zazwyczaj formę breloczka wykonanego z tworzywa sztucznego, skóry itp.

Klucze przeznaczone są do czytników pracujących w standardzie UNIQUE 125 KHz, stosowanych powszechnie w systemach kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

W czytniku znajduje się antena nadawcza, która generuje pole elektomagnetyczne wykorzystywane do zasilenia i odczytu numeru klucza. Klucz taki nie posiada stałego źródła zasilania, a korzystanie z niego jest bardzo proste- wystarczy zbliżyć go do czytnika, który w domofonach cyfrowych Laskomex znajduje się w obrębie klawiatury.
Copyright Laskomex © 1999-2021

Ta strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w Polityce prywatności.