Laskomex
Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo

ZESTAW Z INTERFEJSEM ISD-02 DO PROGRAMOWANIA DOMOFONÓW Z POZIOMU KOMPUTERA PC.

Przeznaczenie i podstawowe cechy zestawu.

  • Zestaw ISD-02 pozwala na łatwą i wygodną konfigurację domofonów cyfrowych CD-2502 i CD-3100 firmy Laskomex przy pomocy komputera PC.
  • Zestaw umożliwia odczyt danych bezpośrednio z kasety elektroniki (centrali domofonowej), lub z modułu pamięci MLX, który służy do przenoszenia danych między interfejsem ISD-02 a kasetą elektroniki zamontowaną w obiekcie. Dane zawierają pełną informację o konfiguracji centrali, łącznie z jej numerem seryjnym, kodami zamka szyfrowego i numerami kluczy elektronicznych.
  • Program umożliwia zapis i odczyt danych zawierających konfigurację domofonu do pliku znajdującego się na dysku komputera. Dzięki temu instalator może wykonać kopie plików konfiguracyjnych i przywrócić ustawienia centrali w miarę potrzeby (np. W przypadku awarii kasety elektroniki).
  • Korzystając z czytników umieszczonych w interfejsie ISD-02 instalator może zarejestrować w centrali domofonowej klucze elektroniczne (dotykowe klucze iButton i zbliżeniowe klucze RFID). Operację tę może wykonać w swoim biurze, a następnie zamontować na obiekcie w pełni skonfigurowany system domofonowy.
  • Instalator może zarejestrować zestaw kluczy specjalnych, przeznaczonych dla administratorów nieruchomości, dozorców służb technicznych itp. Zestaw ten, zapisany w pliku można następnie skopiować do innych kaset elektroniki. Dzięki temu instalator może nadać odpowiednie uprawnienia dla kluczy, których fizycznie nie posiada, ponieważ zostały wcześniej rozdane użytkownikom.
  • Program ISD-02 umożliwia zmianę nastaw indywidualnych dla lokali (liczba dzwonków, ton i głośność wywołania, opcje działania elektrozaczepu i zamka szyfrowego.
  • Program umożliwia zmianę parametrów pracy systemu domofonowego (opcje wywołania, działania elektrozaczepu, tryby numeracji, funkcje domofonu).
  • Przy zmianie trybu numeracji następuje automatyczne przeliczenie numerów logicznych i odpowiadających im numerów fizycznych. Dzięki temu instalator może wcześniej sprawdzić, czy wybrany tryb numeracji spełnia jego oczekiwania i uniknąć pomyłek podczas programowania unifonów.
INTERFEJS ISD-02INTERFEJS ISD-02
MODUŁY MLXMODUŁY MLX
PROGRAM DO KONFIGURACJIPROGRAM DO KONFIGURACJI
| i1 | i2 | kk | >> |

ISD-02

Interfejs ISD-02 pośredniczy w podłączeniu kasety elektroniki EC-2502 lub EC-3100 do komputera PC. Interfejs połączony jest z komputerem przez gniazdo USB, z którego jest jednocześnie zasilany. W interfejsie znajduje się złącze EC/MLX do podłączenia kasety elektroniki lub modułu pamięci MLX, oraz czytniki kluczy dotykowych iButton i kluczy zbliżeniowych RFID.


| i1 | i2 | kk | >> |

Unifon LM-8

Moduł pamięci MLX umożliwia zapisanie w nim konfiguracji domofonu zamontowanego w obiekcie i przeniesienie jej do komputera lub przeniesienie pliku konfiguracyjnego z komputera do kasety elektroniki. W module pamięci znajduje się gniazdo, w którym można umieścić pamięć EEPROM z kasety elektroniki i odczytać lub zapisać jej zawartość. Dzięki temu można np. odzyskać dane z konfiguracją uszkodzonej kasety elektroniki i skopiować je do nowej.


| i1 | i2 | kk | >> |

Unifon LM-8

Program ISD-02 umożliwia odczyt, edycję i zapis danych zawierających konfigurację systemu domofonowego CD-2502 lub CD-3100. Program wymaga komputera z zainstalowanym systemem Windows XP, Windows Vista, Windows 7 i Windows 8

Instalacja sterowników w systemie Windows 8 wymaga wyłączenia sprawdzania cyfrowego podpisu sterownika. Instalacja sterowników w tym systemie została szczegółowo opisana w dodatku do instrukcji (Instalacja sterowników w systemie Windows 8.)Pobierz aktualną wersję programu ISD-02 v1.24


Copyright Laskomex © 1999-2021

Ta strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w Polityce prywatności.