Laskomex
Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo

Reset centrali i przywrócenie domyślnych ustawień.

W kasecie elektroniki znajdują się przyciski INIT i RESET.

Przycisk RESET pełni podobną funkcję, jak przycisk RESET w komputerze - po jego wciśnięciu praca programu sterującego domofonem zostaje przerwana a następnie program ten wykonywany jest od początku.

Przycisk INIT służy do przywrócenia domyślnych nastaw domofonu. Po włączeniu zasilania lub po użyciu przycisku RESET program sterujący pracą centrali sprawdza, czy jest wciśnięty przycisk INIT, jeśli tak, uruchamiana jest procedura przywrócenia nastaw fabrycznych.

Przycisk reset używamy w sytuacji, kiedy centralka uległa zawieszeniu, co może objawiać się tym, że na wyświetlaczu pojawił się dziwny komunikat a domofon nie reaguje na znaki wybieranie z klawiatury. Sytuacja taka może wystąpić na przykład w skutek zakłóceń przenikających do domofonu z instalacji elektrycznej lub silnych spadków napięcia. Zjawisko to może się nasilić zimą, kiedy do sieci podłączane są duże obciążenia (grzejniki). Aby wyeliminować zakłócenia przenikające z sieci energetycznej zalecane jest stosowanie rdzeni na przewodach przy kasecie elektroniki (rdzenie dostarczane są w komplecie z centralką kasetą elektroniki). Reset centralki sprowadza się do chwilowego wciśnięcia przycisku RESET.

Aby przywrócić domyślne ustawienia domofonu, należy wykonać następujące czynności:
  • wcisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk INIT
  • na chwilę wcisnąć i zwolnić przycisk RESET
  • po trzech-czterech sekundach zwolnić przycisk INIT
  • aby skasować pamięć kluczy elektronicznych przycisk INIT trzymać wciśnięty ok. 15 s od momentu zwolnienia przycisku RESET
Po wykonaniu procedury wprowadzone zostaną następujące zmiany:
  • przywrócone zostają standardowe parametry pracy domofonu
  • przywrócony zostaje domyślny kod instalatora
  • domyślne kody zamka szyfrowego
  • parametry indywidualne

Procedura ta nie zmienia trybu pracy kasety elektroniki. Jeśli został ustawiony tryb obsługi wejścia głównego, to po przeprowadzeniu procedury przywrócenia domyślnych nastaw kaseta elektroniki w dalszym ciągu będzie skonfigurowana do obsługi wejścia głównego.[POWRÓT]
Copyright Laskomex © 1999-2021

Ta strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w Polityce prywatności.