Laskomex
Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

W nowych typach paneli zewnętrznych standardowo montowane są diody oświetlacza kamery. Czy można je wyłączyć w wersji audio? W nowych typach paneli zewnętrznych standardowo montowane są diody oświetlacza kamery. Czy można je wyłączyć w wersji audio?
W panelach z czytnikiem kluczy RFID nie ma zacisku GX. Jak podłączyć panele tego typu? W panelach z czytnikiem kluczy RFID nie ma zacisku GX. Jak podłączyć panele tego typu?
Jak przywrócić domyślne nastawy domofonów cyfrowych? Jak przywrócić domyślne nastawy domofonów cyfrowych?
Jaka jest różnica między systemami CD-2502 i CD-3100 Jaka jest różnica między systemami CD-2502 i CD-3100
Jaka jest różnica między wejściem głównym a wejściem podrzędnym? Jak zmienić tryb pracy kasety elektroniki? Jaka jest różnica między wejściem głównym a wejściem podrzędnym? Jak zmienić tryb pracy kasety elektroniki?
Czy do kasety elektroniki obsługującej wejście główne można podłączyć bezpośrednio unifony lub monitory? Czy do kasety elektroniki obsługującej wejście główne można podłączyć bezpośrednio unifony lub monitory?
Jak sprawdzić w jakim trybie pracuje kaseta elektroniki i jaka jest wersja programu? Jak sprawdzić w jakim trybie pracuje kaseta elektroniki i jaka jest wersja programu?
Dlaczego w systemie CD-3100 pojawia się komunikat o błędzie PIN? Dlaczego w systemie CD-3100 pojawia się komunikat o błędzie PIN?
Czy w domofonach cyfrowych można wykorzystać okablowane z domofonu analogowego? Czy w domofonach cyfrowych można wykorzystać okablowane z domofonu analogowego?
Dlaczego nie działa elektrozaczep? Dlaczego nie działa elektrozaczep?
Czy inne systemy (np. Przeciwpożarowe) mogą sterować elektrozaczepem domofonu? Czy inne systemy (np. Przeciwpożarowe) mogą sterować elektrozaczepem domofonu?
Czy domofon może odblokować wejście w określonych godzinach? Czy domofon może odblokować wejście w określonych godzinach?
Czy w instalacji wideo można stosować unifony? Czy w instalacji wideo można stosować unifony?
Nie działa akustyczne potwierdzenie odblokowania wejścia. Nie działa akustyczne potwierdzenie odblokowania wejścia.
Czy można zmniejszyć hałas wytwarzany przez działający elektrozaczep? Czy można zmniejszyć hałas wytwarzany przez działający elektrozaczep?
Jak określić typ drzwi? Jak określić typ drzwi?

ODPOWIEDZI

W NOWYCH TYPACH PANELI ZEWNĘTRZNYCH STANDARDOWO MONTOWANE SĄ DIODY OŚWIETLACZA KAMERY. CZY MOŻNA JE WYŁĄCZYĆ W WERSJI AUDIO?

Tak, służy do tego jumper JP3 w panelu zewnętrznym. Zdjęcie tego jumpera powoduje, że nie jest zasilana kamera ani diody oświetlające.

[POWRÓT]W PANELACH Z CZYTNIKIEM KLUCZY RFID NIE MA ZACISKU GX. JAK PODŁĄCZYĆ PANELE TEGO TYPU?

Sposób podłączenia paneli RFID jest przedstawiony na rysunku 45 w instrukcji do domofonu CD-2502. Sygnał z zacisku zaciski X oraz K3 w panelu zewnętrznym i kasecie elektroniki powinny być połączone parą skręconych przewodów. Uwaga! Łącznie do zacisku K3 powinny dochodzić żyły z trzech par skrętki. Panele z czytnikiem RFID przeznaczone do domofonu CD-3100 łączy się w taki sam sposób jak pozostałe panele do tego systemu.

[POWRÓT]JAK PRZYWRÓCIĆ DOMYŚLNE NASTAWY DOMOFONÓW CYFROWYCH?

W kasecie elektroniki CD-2502/CD-3100 znajdują się dwa przyciski, INIT i RESET. Aby przywrócić domyślne ustawienia kasety elektroniki należy wykonać następujące czynności:

- Wcisnąć przycisk init i trzymać go w takiej pozycji.
- Wcisnąć na chwilę a następnie zwolnić przycisk RESET.
- Po ok. pięciu sekundach zwolnić przycisk INIT.

Jeśli chcemy skasować pamięć kluczy elektronicznych, przycisk INIT należy trzymać przez ok. 15 sekund od momentu zwolnienia przycisku RESET.

UWAGA!
Procedura ta nie przywraca domyślnego trybu pracy kasety elektroniki

[POWRÓT]JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY SYSTEMAMI CD-2502 I CD-3100

Oba systemy mają przede wszystkim różne przeznaczenie.

System CD-2502 przeznaczony jest do jednowejściowych klatek schodowych w blokach mieszkalnych, kamienic, domów jednorodzinnych itp. Może pracować w układzie z jednym wejściem głównym i max. 64 wejściami podrzędnymi. Odległość panel zewnętrzny-kaseta elektroniki nie powinna przekroczyć 15m.
System CD-3100 przeznaczony jest do wielowejściwych klatek schodowych w budynkach mieszkalnych, ogrodzonych obiektów z jednym, dwoma, trzema lub czterema wejściami głównymi oraz do obiektów, w których odległości panel zewnętrzny-kaseta elektroniki są większe niż 15m.

Urządzenia różnią się też konstrukcją. Podstawowa różnica to możliwość podłączenia od 1 do 4 paneli zewnętrznych do jednej kasety elektroniki w systemie CD-3100 (w CD-2502 tylko 1). Oba systemy współpracują ze sobą i korzystają z wielu wspólnych elementów (unifony, monitory, zasilacze, rozdzielacze sygnału wideo).

[POWRÓT]JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY WEJŚCIEM GŁÓWNYM A WEJŚCIEM PODRZĘDNYM? JAK ZMIENIĆ TRYB PRACY KASETY ELEKTRONIKI?

Domofony CD/2502/CD-3100 mogą obsługiwać wejścia główne i wejścia podrzędne. Wejście główne to wejście prowadzące np. na teren zamkniętego osiedla, wejście podrzędnie to wejście prowadzące do klatki schodowej lub budynku, w którym znajdują się mieszkania. W obu systemach do wejść głównych i wejść podrzędnych stosowany jest ten sam typ kasety elektroniki. Przeznaczenie kasety elektroniki definiowane jest przez instalatora. Domyślnie kasety elektroniki skonfigurowane są do obsługi wejść podrzędnych. Aby zmienić tryb pracy i przystosować kasetę elektroniki do obsługi wejścia głównego, należy wejść w tryb programowania i w programie P-1 zmienić wartość parametru [ETYP] na 1.

[POWRÓT]CZY DO KASETY ELEKTRONIKI OBSŁUGUJĄCEJ WEJŚCIE GŁÓWNE MOŻNA PODŁĄCZYĆ BEZPOŚREDNIO UNIFONY LUB MONITORY?

Nie, bezpośrednie podłączenie unifonów lub monitorów do linii L+, L- kasety elektroniki obsługującej wejście główne jest nieprawidłowe. Wyjście kasety elektroniki obsługującej wejście główne należy połączyć z wejściami kaset elektroniki, obsługujących wejścia podrzędne.

[POWRÓT]JAK SPRAWDZIĆ W JAKIM TRYBIE PRACUJE KASETA ELEKTRONIKI I JAKA JEST WERSJA PROGRAMU?

Aby sprawdzić jaki jest typ kasety elektroniki należy wybrać z klawiatury domofonu numer 9999. Po chwili pojawi się komunikat, przy czym pierwszy znak oznacza tryb pracy kasety elektroniki (U- obsługa wejścia podrzędnego, H- obsługa wejścia nadrzędnego), następne dwie cyfry oznaczają wersję programu.

Na przykład:
U67- kaseta elektroniki skonfigurowana do obsługi wejścia podrzędnego, wersja programu 67.
H68- kaseta elektroniki skonfigurowana do obsługi wejścia głównego wersja programu 68.

[POWRÓT]DLACZEGO W SYSTEMIE CD-3100 POJAWIA SIĘ KOMUNIKAT O BŁĘDZIE PIN?

Panele CD-3100 zabezpieczone są przed kradzieżą przy pomocy kodu PIN. Kod ten generowany jest w oparciu o numer seryjny procesora w panelu zewnętrznym i dostarczany wraz z panelem w formie kartki, na której znajduje się para liczb - numer seryjny panela i odpowiadający mu kod PIN. Kod ten należy wprowadzić jednorazowo, podczas uruchomienia systemu domofonowego. Wprowadzenie kodu PIN opisane jest w procedurze P-0 (rozdział "programowanie domofonu" w instrukcji obsługi domofonu CD-3100).

[POWRÓT]CZY W DOMOFONACH CYFROWYCH MOŻNA WYKORZYSTAĆ OKABLOWANE Z DOMOFONU ANALOGOWEGO?

Tak, w wersji audio. W domofonach analogowych do każdego unifony doprowadzone były minimum dwie żyły, które można wykorzystać do podłączenia unifonu cyfrowego. Przewody z unifonów, zbiegające się w jednym miejscu można połączyć razem i podłączyć do linii L+, L- w domofonie cyfrowym.

[POWRÓT]DLACZEGO NIE DZIAŁA ELEKTROZACZEP?

-Nie zostało podłączone drugie uzwojenie transformatora pod zaciski AC3 AC4 (dwa brązowe przewody)
-Brak zworki na złączu ZT1 w kasecie elektroniki (złącze wyboru elektrozaczep/zamek elektromagnetyczny)
-W starszych modelach kaset elektroniki EC-2502 brak połączeń między zaciskami VZ-VZA i GZ-GZA

[POWRÓT]CZY INNE SYSTEMY (NP. PRZECIWPOŻAROWE) MOGĄ STEROWAĆ ELEKTROZACZEPEM DOMOFONU?

Tak. W domofonach cyfrowych CD-2502 i CD-3100 istnieje możliwość podłączenia dodatkowego przycisku uruchamiającego elektrozaczep przy wychodzeniu z budynku (PR). Zwarcie tego przycisku do masy powoduje wyzwolenie elektrozaczepu zgodnie z nastawami kasety elektroniki.
Pod wejście to można podłączyć przekaźnikowe wyjście sterujące typu NO dowolnego urządzenia - kontrolera dostępu, systemu alarmowego, sterownika radiowego, sterownika elektrycznego lub systemu przeciwpożarowego. W ostatnim przypadku najczęściej wymagane jest, aby elektrozaczep pozostawał odblokowany przez dowolnie długi czas. Najprościej uzyskać ten efekt, wykorzystując wyjście sterujące typu NC w centrali p-poż włączone w obwód zasilania elektrozaczepu w domofonie. W takim przypadku należy stosować elektrozaczep rewersyjny (zablokowany po podaniu napięcia).

[POWRÓT]CZY DOMOFON MOŻE ODBLOKOWAĆ WEJŚCIE W OKREŚLONYCH GODZINACH?

Nie. Problem ten pojawia się w sytuacji, kiedy w budynku mieszkalnym znajdują się lokale usługowe, sklepy lub firmy, do których należy zapewnić powszechny dostęp w godzinach pracy. Domofony cyfrowe CD-2502/CVD-3100 nie posiadają wbudowanego zegara i nie można w nich ustawić zależności czasowych. Problem można rozwiązać na kilka sposobów.

-Wykorzystanie funkcji automatycznego odblokowania wejścia. Dla wybranych lokali można ustawić funkcję, dzięki której elektrozaczep zostanie odblokowany automatycznie, po wybraniu numeru tego lokalu z klawiatury. Warunkiem jest zdjęcie słuchawki z widełek i odłożenie jej na bok. Z funkcji tej należy korzystać z rozwagą, ponieważ pozostawienie odłożonej słuchawki po godzinach pracy prowadzi do tego, że wejście do budynku pozostaje niezabezpieczone

-Stosowanie ekektrozaczepu z wyłącznikiem.

- Zastosowanie programowalnego sterownika do sterowania obwodem elektrozaczepu. W tym przypadku najprościej zastosować elektrozaczep rewersyjny, w którego obwód włączony jest sterownik.

[POWRÓT]CZY W INSTALACJI WIDEO MOŻNA STOSOWAĆ UNIFONY?

Tak, można wykonywać instalację mieszaną, w której część lokali wyposażona jest w unifony, a część w monitory. Unifony można podłączyć do linii L+, L- w dowolny sposób, zwracając uwagę na właściwą polaryzację.

[POWRÓT]NIE DZIAŁA AKUSTYCZNE POTWIERDZENIE ODBLOKOWANIA WEJŚCIA.

W kasetach elektroniki z programem w wersji 67 i wyższych akustyczne potwierdzenie jest domyślnie wyłączone. Jest to wynik licznych skarg użytkowników na hałasujący domofon. Sygnalizację można włączyć w trybie programowania, ustawiając parametr APO na wartość 1 (program P-2).

[POWRÓT]CZY MOŻNA ZMNIEJSZYĆ HAŁAS WYTWARZANY PRZEZ DZIAŁAJĄCY ELEKTROZACZEP?

Tak. Można zmienić częstotliwość napięcia podawanego na elektrozaczep. Częstotliwość równa 0 oznacza, że na elektrozaczep podawane jest napięcie stałe.

[POWRÓT]JAK OKREŚLIĆ TYP DRZWI?

Drzwi lewe. Patrząc od strony, w którą otwierają się drzwi, zawiasy znajdują się z lewej strony.
Drzwi prawe. Patrząc od strony, w którą otwierają się drzwi, zawiasy znajdują się z prawej strony.

Szczegółowe informacje dotyczące określenia typu drzwi.

[POWRÓT]
Copyright Laskomex © 1999-2021

Ta strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w Polityce prywatności.