Laskomex
Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo

CZYTNIK KLUCZY ELEKTRONICZNYCH.

W domofonach cyfrowych CD-3100 i CD-2502 firmy Laskomex stosowane są dwa rodzaje kluczy elektronicznych:
  • dotykowe klucze iButton. Panele zewnętrzne z czytnikiem tego typu oznaczone są literą T (np. CP-2502TK)
  • zbliżeniowe czytniki RFID. Panele zewnętrzne z czytnikiem tego typu oznaczone są literą R, np. CP-2502NR


Czytnik zbliżeniowych kluczy elektronicznych RFID

Elektroniczne klucze iButton

Elektroniczne klucze zbliżeniowe, to technologia powszechnie stosowana w systemach kontroli dostępu. Zyskała ona bardzo dużą popularność dzięki wygodzie, jaką zapewnia użytkownikom. Obecnie technologia ta jest na etapie ciągłego rozwoju, znajdując zastosowanie między innymi w bankach jako wygodny sposób płatności elektronicznych w sklepach i supermarketach.

Klucz RFID może być wykonany w formie breloczka, plastikowej karty lub cienkiej folii naklejonej np. na telefon komórkowy. Aby odczytać unikatowy, 64 bitowy numer zapisany w kluczu wystarczy zbliżyć go do czytnika. Po zbliżeniu klucz pobiera energię z pola elektromagnetycznego, wytwarzanego przez czytnik, a następnie drogą radiową wysyła do niego swój unikalny numer. Jeśli numer ten jest zgodny z jednym ze wzorców zapisanych w pamięci czytnika, zostaje zwolniony mechanizm blokujący zabezpieczane wejście.

Użytkownicy technologii RFID zyskują wygodny w użyciu, niewielki klucz elektroniczny, który nie wymaga zasilania z baterii, a tym samym ich okresowej wymiany, w pełni bezpieczny i tak prosty w użyciu, że bez problemu mogą z niego korzystać małe dzieci i osoby w podeszłym wieku. Ten sam klucz RFID można stosować w dowolnej ilości czytników opartych o tą technologię. Klucz może być w dowolnym momencie rejestrowany bądź usuwany z pamięci czytnika, co stanowi olbrzymią przewagę nad systemami opartymi o klucze mechaniczne. W stosunku do tych ostatnich technologia RFID ma jeszcze jedną olbrzymią przewagę- zgubienie klucza przez jednego z użytkowników nie wiąże się z wymianą czytnika - wystarczy po prostu usunąć taki klucz z jego pamięci (zgubienie klucza mechanicznego oznacza najczęściej wymianę wkładki patentowej)

Czytnik kluczy RFID w panelach zewnętrznych do domofonów CD-2502/CD3100 został umieszczony w obrębie klawiatury domofonu. Czytnik obsługuje karty pasywne, kompatybilne ze standardem UNIQUE, pracujące w zakresie częstotliwości 100-150KHz

Odczyt klucza następuje po zbliżeniu go do klawiatury. Aby zapobiec przypadkowemu wybraniu jakiegoś numeru z klawiatury, zastosowana została blokada, która uniemożliwia wprowadzanie znaków z klawiatury podczas odczytu klucza.

W panelach z czytnikiem kluczy RFID zastosowano nowy typ klawiatury optycznej, w której pola z cyframi podświetlane są od spodu. Oświetlenie jest równomierne, przez co klawiatura zyskała wyjątkowo estetyczny wygląd i w dużym stopniu poprawiła się czytelność znaków klawiatury w nocy. Modyfikacje te nie pogorszyły właściwości mechanicznych klawiatury - zachowała ona pierwotną odporność na akty wandalizmu.



Czytnik dotykowych kluczy elektronicznych iButton.

Elektroniczne klucze iButton

Domofony cyfrowe firmy Lskomex mogą obsługiwać czytniki elektronicznych kluczy dotykowych iButton (dawniej Dallas). Są to klucze, w których zapisany jest unikalny numer, odczytywany w chwili przyłożenia klucza do czytnika. Odczytany numer jest następnie porównywany z numerami kluczy zapisanymi w pamięci domofonu i jeśli się w niej znajduje, to zostaje zwolniona blokada wejścia (zazwyczaj elektrozaczep). Unikalny, 64 bitowy numer zapisany jest w pamięci ROM klucza. Liczba możliwych numerów klucza jest tak duża ( 264 ), że próby podszycia się pod klucz są skazane na niepowodzenie. Odczyt i przesyłanie danych odbywa się przy wykorzystaniu protokołu 1-Wire.

Klucz jest bardzo wygody w użyciu. Aby zwolnić blokadę wejścia wystarczy przyłożyć klucz do czytnika w panelu zewnętrznym domofonu. Ponadto klucz jest dużo mniejszy i lżejszy niż tradycyjne klucze mechaniczne. Jest to rozwiązanie bardzo wygodne dla dzieci i osób starszych, którym korzystanie z funkcji zamka szyfrowego lub tradycyjnego klucza może sprawiać trudności.

  1. elektroda klucza (masa)
  2. elektroda klucza (sygnał). Elektrody 1 i 2 są od siebie oddzielone izolatorem
  3. układ ROM z indywidualnym, 64 bitowym numerem. Układ podłączony jest do elektrod 1 i 2, za pośrednictwem których jest zasilany przez czytnik
  4. elektroda czytnika (masa)
  5. elektroda czytnika (sygnał). Po przyłożeniu klucza do czytnika pamięć ROM w kluczu zostaje zasilona, a następnie układ elektroniczny czytnika odczytuje numer korzystając z protokołu 1-wire

Klucz elektroniczny może być zarejestrowany w nieograniczonej liczbie czytników. Oznacza to, że administrator może zarejestrować grupę kluczy serwisowych, umożliwiających dostęp do każdej z zarządzanych nieruchomości. Klucze te może przekazać następnie dozorcom, ekipom remontowym, listonoszowi, itp. Kolejna korzyść, jaką niesie stosowanie kluczy elektronicznych jest ograniczenie zużycia wkładek bębenkowych, stosowanych powszechnie w drzwiach wejściowych. Żywotność takiej wkładki w klatce schodowej z kilkunastoma lokalami jest zazwyczaj niewielka i nie przekracza kilku miesięcy. Stosowanie kluczy elektronicznych w zasadzie eliminuje zużycie wkładek bębenkowych, które w drzwiach przy wejściu z domofonem wyposażonym w czytnik kluczy iButton zapewniają głównie możliwość awaryjnego otwarcia drzwi, np. w przypadku awarii domofonu. Dzięki temu administrator może zastosować droższą wkładkę, z niestandardowymi kluczami, co znacznie podniesie bezpieczeństwo nieruchomości.

Instalator dysponuje łatwym w obsłudze mechanizmem dostępnym w trybie programowania domofonu, który pozwala mu na rejestrowanie i usuwanie kluczy z pamięci domofonu. Klucze mogą być przypisane do poszczególnych lokali, co ułatwia zarządzanie nimi.

Zarządzanie kluczami ułatwia zestaw do zarządzania domofonem przez komputer PC ISD-02



[POWRÓT]




Copyright Laskomex © 1999-2021

Ta strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w Polityce prywatności.