Laskomex
Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo

STREFA KLIENTA

WARUNKI SPRZEDAŻY WYROBÓW I TOWARÓW

 1. Oferta LASKOMEXU skierowana jest do dwóch grup klientów.
  • Pierwsza - to klienci końcowi, dokonujący zakupu na potrzeby własne (do domu lub firmy), inaczej mówiąc - nie przekazujący towaru dalej.
  • Druga grupa - to klienci uczestniczący w obrocie towarowym jako pośrednicy. Są to z jednej strony firmy handlowe jak np. dystrybutorzy, hurtownie i sklepy, z drugiej strony firmy świadczące usługi instalacyjno-montażowe np. domofonowe, alarmowe, telekomunikacyjne, elektryczne lub ślusarskie.
 2. W CENNIKU przedstawiono ceny detaliczne wybranych towarów oferowanych detalicznie i hurtowo przez LASKOMEX.
 3. Przy sprzedaży towarów klientom końcowym obowiązują ceny detaliczne. Przy sprzedaży towarów pośrednikom stosuje się upusty cenowe od cen detalicznych.
 4. LASKOMEX udziela pośrednikom handlowym i usługowym upustów bez względu na wielkość transakcji już przy dokonywaniu pierwszego zakupu. Aby skorzystać z upustu, LASKOMEX wymaga spełnienia poniższych warunków:
  • Przed dokonaniem zakupu okazać należy aktualny dokument świadczący o prowadzeniu działalności gospodarczej w dziedzinie związanej z wyżej wymienionymi usługami lub handlem.
   Konieczne to jest dla uzyskania wiarygodnej informacji o rodzaju prowadzonej działalności, w celu jej wprowadzenia do komputerowej bazy danych LASKOMEXU.
   Drugim powodem jest uzyskanie podstawy do zaszeregowania klienta do grupy pośredników.
   Trzecim powodem jest preferowanie firm działających na rynku w oparciu o przyjęte zasady konkurowania, co ma w konsekwencji wpływ na jakość obsługi klientów oraz image rynku, na którym wspólnie działamy.
  • upust może być udzielony wyłącznie w przypadku, gdy dokument sprzedaży wystawiony jest dla firmy pośredniczącej w obrocie towarowym. Klient, u którego instalator wykonuje usługę i dla którego kupuje sprzęt, nie uzyska upustu, jeżeli dokument sprzedaży wystawiony będzie dla klienta końcowego.
 5. Pierwszemu zakupowi przez pośrednika towarzyszy upust początkowy uzależniony od pozycji pośrednika na rynku. Upust dla stałych klientów uzależniony jest od oceny wyników wzajemnej współpracy. Oceniane są: wielkość obrotów i terminowość wpłat. Poza tym upusty uzależnione są od grupy, do której należy dany towar.
 6. Dla utrzymania stabilności rynku i wygody pośredników LASKOMEX zaleca pośrednikom, o ile to możliwe, stosowanie przy sprzedaży detalicznej dla klientów końcowych - cen detalicznych LASKOMEXU.
 7. Obok sprzedaży dokonywanej w salonie sprzedaży LASKOMEXU w Łodzi prowadzimy sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem firmy przewozowej na koszt klienta z opłatą za transport przy odbiorze towaru. Przy małych przesyłkach korzystamy z Poczty Polskiej.
 8. Wysyłek dokonujemy po wcześniejszym pisemnym zamówieniu (list, e-mail) i uzgodnieniu wartości transakcji.
 9. Zapłatę przyjmujemy gotówką, przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub telegraficznym najpóźniej w dniu wysyłki lub odbioru towaru. Wysyłki dokonujemy po otrzymaniu kopii bankowego polecenia przelewu (mailem, listownie) lub pocztowego przekazu pieniężnego wraz z wypełnionym formularzem ZAMÓWIENIA zawierającym informacje o kliencie i UPOWAŻNIENIE do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
 10. Z uwagi na zmieniające się ceny towarów i materiałów u naszych dostawców, LASKOMEX zastrzega sobie prawo zmiany cen oferowanych przez siebie wyrobów i towarów bez wcześniejszego powiadomienia. Nie dotyczy to wcześniej uzgodnionych zamówień.


[POWRÓT]
Copyright Laskomex © 1999-2021

Ta strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w Polityce prywatności.