Laskomex
Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo

STREFA KLIENTA

PROCEDURA REKLAMACYJNA

Na wszystkie produkty z oferty firmy Laskomex udzielamy 25-miesięcznej gwarancji od daty zakupu, chyba że w ofercie określono inaczej. Okres ten może ulec wydłużeniu o czas trwania naprawy wSerwisie P.P.U.H. Laskomex. Naprawy gwarancyjne standardowo będą usuwane w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego sprzętu do Serwisu.

Gwarancja obejmuje tylko usterki powstałe z winy producenta.

Produkty uszkodzone w wyniku:

 • pożaru, wyładowań atmosferycznych i wypadków losowych
 • zmian warunków zasilania i parametrów sieci zasilającej
 • zmian warunków zasilania i parametrów sieci zasilającej
 • oddziaływania mechanicznego
 • niewłaściwego przechowywania lub transportu
 • niewłaściwie wykonanej instalacji
nie podlegają gwarancji.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA WADY

 1. Fakt wystąpienia wady należy zgłosić na adres e-mail: serwis@laskomex.com.pl w ciągu 14 dni od jej zauważenia.
 2. Uszkodzone urządzenie powinno zostać dostarczone do Serwisu Laskomex wraz z niezbędną dokumentacją (formularz zgłoszenia i kopia dowodu zakupu) możliwie jak najszybciej (do 14 dni od daty zgłoszenia)

  P.P.U.H. LASKOMEX
  SERWIS
  ul. Dąbrowskiego 249
  93-231 Łódź

 3. W terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty doręczenia przesyłki Serwisant poinformuje Państwa o statusie naprawy.[POWRÓT]
Copyright Laskomex © 1999-2021

Ta strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w Polityce prywatności.