Laskomex
Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo

Konsumencki lider jakości 2014

Serdecznie dziękujemy Użytkownikom naszego sprzętu za wyróżnienie!

Wyniki badań Uniwersytetu Jagielońskiego pokazały, że produkty firmy Laskomex są najczęściej polecane przez użytkowników sprzętu domofonowego. Nasza firma otrzymała godło Konsumenckiego Lidera jakości 2014. Uniwersytet Jagieloński przeprowadził badania, mające na celu wyłonienie Liderów Jakości usług i produktów dostępnych na polskim rynku. W badaniu zgromadzono opinie aktywnych konsumentów. Zidentyfikowano Liderów branży domofonowej oraz zebrano wiedzę na temat jakości oferowanych produktów i usług. Podstawowym efektem badań był raport pokazujący ranking produktów i usług uznawanych za najlepsze jakościowo. W badaniach zidentyfikowano dwa dodatkowe obszary wiedzy: stopień rozpoznawalności produktów i usług (wskaźnik świadomości marki) oraz ustalono poziom lojalności wobec producentów oraz usługodawców.

Informacje o Programie:

KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2014 to ogólnopolski, promocyjny program konsumencki, prowadzony przez Redakcję Strefy Gospodarki. Jego celem jest wyłonienie najlepszych, w opinii konsumentów, marek i firm dostępnych oraz funkcjonujących na polskim rynku.

Podmiot realizujący badania – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie:

Uniwersytet Jagielloński powołany w 1364 r., jest najstarszą polską uczelnią wyższą i jednocześnie jednym z najstarszych europejskich uniwersytetów. Współcześnie Uniwersytet Jagielloński to publiczna uczelnia akademicka prowadząca działalność dydaktyczną i naukową na 15 wydziałach. W Rankingu Szkół Wyższych 2012 oraz 2013 „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” Uniwersytet Jagielloński został uznany za najlepszą uczelnię w Polsce. Uczelnia zajęła 41. miejsce w rankingu brytyjskiego tygodnika „Times Higher Education” stu najlepszych placówek naukowych dwudziestu rynków wschodzących. W ogólnoświatowym rankingu szanghajskim jest klasyfikowany na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu publikowanego przez The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings) Uniwersytet Jagielloński plasuje się pomiędzy miejscem 401 a 450. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 2. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 311. pośród wszystkich typów uczelni. Jako jedyna uczelnia w kraju, Uniwersytet Jagielloński jest członkiem wielu stowarzyszeń zrzeszających najbardziej prestiżowe uniwersytety świata, m.in. Grupy Coimbra czy Europaeum. Dr Grzegorz Bryda, Pełnomocnik Rektora UJ ds. ewaluacji jakości systemu kształcenia, Adiunkt w Instytucie Socjologii UJ, Kierownik projektu

Konsumencki Lider Jakości2014: „Uniwersytet Jagielloński od dawna współpracuje z różnymi instytucjami i firmami komercyjnymi w zakresie realizacji badań empirycznych i analizy danych, ale współdziałanie w zakresie realizacji badań konsumenckich w ramach Programu KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI należy do wyjątkowych. Projekt badawczy KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI stanowi przykład badań, w których postawiono na rzetelność, obiektywizm i profesjonalizm. Ten unikalny projekt łączy w sobie z jednej strony pragmatyzm rynkowy jaki niesie ze sobą Strefa Gospodarki, zaś z drugiej wiedzę metodologiczną oraz umiejętności i doświadczenie analityczne badacz z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badania w ramach projektu są realizowane zgodnie z kanonem metodologii badań socjologicznych. W zakresie realizacji projektu dużą rolę odgrywa wsparcie ze strony naszego biznesowego partnera, redakcji Strefy Gospodarki. Praca z firmą jest rewelacyjna. Zawsze możemy liczyć na wsparcie i pomoc. Otwartość, elastyczność, sumienność to cechy wyróżniające Strefę Gospodarki na tle innych naszych partnerów projektowych. KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI to nie tylko wiarygodny projekt badawczy realizowany przez zespół ekspertów z Instytutu Socjologii, Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale również przyszłościowa inwestycja i prestiż środowiskowy”

Próba i jej dobór:

Każda kolejna edycja badania realizowana jest na większej próbie badawczej. Na przestrzeni trzech edycji liczebność próby zmieniła się z 1692 do 9499 respondentów. W badaniach terenowych, gdzie mamy bezpośredni kontakt z respondentami, uczestniczy regularnie 2000 respondentów. Badanie w wersji on-line sięga po wiedzę i opinie użytkowników internetu. Kwalifikacja uczestników badań jest zgodna ze strukturą ludności Polski opisaną przez GUS w roku 2011. Jedyną różnicę stanowi ograniczenie grupy wiekowej na kategorii 64-latków. Metodą doboru do próby była metoda kwotowa i celowa. Przy konstrukcji próby wzięty został rozkład ludności Polski wedle wieku i płci opracowany przez GUS w 2011 roku. Dobór lokalizacji na realizację badań miał charakter dwustopniowy. Populację podzielono na dwa segmenty: wielkomiejski (miasta powyżej 500 tysięcy mieszkańców) oraz miejski (miasta do 499 tysięcy mieszkańców). Respondenci zakwalifikowani do badania i rekrutowani w dużych miastach Polski (pierwszy segment) pochodzili z następujących miast: Warszawa, Kraków,

Metody badawcze:

Projekt z roku na rok ewoluuje. W kolejnych edycjach zastosowano coraz bardziej zaawansowane metody realizacji badań opinii i analizy danych. Jako nadrzędna zastosowana w badaniu jest idea metodologii mixed-methods. Podejście to zastosowano na kilku etapach realizacji projektu. Stosując podejście mixed-methods zbudowano reprezentację marek w danej kategorii produktowej (sięgając po wiedzę ekspertów z danych dziedzin); w badaniach pilotażowych zidentyfikowano poziom usability wypracowanych narzędzi badawczych oraz trafność zastosowanych opisów. W III edycji badania w 2014 roku zastosowano następujące metody badawcze: 1. Badania kwestionariuszowe:

  • •badanie eksperckie dotyczące kwalifikacji marek w kategoriach produktowych.
  • •badanie pilotażowe na losowo wybranej grupie konsumentów.
  • •badanie face-to-face z konsumentami.
  • •ankieta pilotowana z udziałem badacza. 2. Badanie opinii poprzez CAWI. Badanie przeprowadzone za pośrednictwem kanału on-line. Respondenci kwalifikowani są do badania ze względu na: wiek, płeć i miejsce zamieszkania. Uczestnicy badania spełniają kryteria próby zbudowanej o logikę doboru celowego, kwotowego.Srebrne godło KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI w kategorii "Domofony"

NEWSLETTER

JEŻELI CHCESZ BYĆ REGULARNIE POWIADAMIANY O NASZYCH PROMOCJACH I SZKOLENIACH ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER...Copyright Laskomex © 1999-2021

Ta strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w Polityce prywatności.