Laskomex
Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU DLA UCZNIÓW TECHNIKÓW, SZKÓŁ BRANŻOWYCH I SZKÓŁ POLICEALNYCH

Kim jesteśmy?

Przedsiębiorstwo Laskomex jest liderem w grupie największych polskich producentów systemów wideodomofonowych. Obszarem działalności obejmuje kilkanaście krajów na całym świecie. Od 1985 roku rozwija oraz doskonali produkty w branży bezpieczeństwa dla osiedli mieszkaniowych, obiektów użyteczności publicznej i domów jednorodzinnych, podnosząc bezpieczeństwo, komfort i jakość życia użytkowników. Jednym z kluczowych obszarów działalności firmy są również szkolenia i zarządzanie wiedzą.

Praktyczna nauka zawodu

Zdobytą wiedzę Laskomex przekazuje młodym pokoleniom między innymi w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakresie elektroniki i mechatroniki. Prowadzone są one w ramach wydzielonej produkcji szkolnej, równolegle z właściwą produkcją zasadniczą firmy. Dzięki doświadczeniu produkcyjnemu mamy większe możliwości do przygotowania uczniów w procesie praktycznej nauki zawodu.

Głównym elementem szkolenia praktycznego jest szkolenie z wzorcowego procesu produkcyjnego, czyli dwunastu funkcji produkcji w oparciu o nasz autorski system zarządzania. Kierowanie jest rzeczą uniwersalną – dlatego uczymy nie tylko procesu produkcji, lecz także zarządzania produkcją. Dostrzegamy istotną rolę i znaczenie zasobów ludzkich, w tym celowego ich rozwoju w procesie pracy.

Posiadamy własny model praktyk oparty o program Ministerstwa Edukacji Narodowej, który musi zrealizować uczeń. W skład tego programu wchodzą następujące etapy:

 • Rekrutacja
 • Test na początku praktyk
 • Główna praktyka
 • Szkolenia z zakresu rozwoju osobistego – ADAPT
 • Test na zakończenie praktyk
 • Podsumowanie/wnioski/ocena procesu praktyk z wręczeniem dyplomów
 • Oferta wakacyjnej, płatnej pracy dla najzdolniejszych

Oprócz procesu zdobywania praktycznej wiedzy uczeń ma możliwość wzbogacić swój rozwój osobisty. Przez praktyczne pokazanie znaczenia wielozawodowości we współczesnym świecie – uczymy bycia niezależnym, kształcimy i przygotowujemy do funkcjonowania w społeczeństwie, dajemy dostęp do nowych technologii przekazując jednocześnie wiedzę praktyczną z zakresu nauczanego zawodu.

Dołącz do nas!

Co oferujemy?

 • praktyczną naukę zawodu w formie zajęć praktycznych dla uczniów szkół branżowych I stopnia
 • praktyczną naukę zawodu w formie miesięcznych praktyk zawodowych dla uczniów techników, szkół branżowych II stopnia, szkół policealnych
 • płatną pracę dla uczniów w okresie wakacji i ferii zimowych
 • kształcenie zawodowe obejmujące zajęcia teoretyczne, praktyczne i specjalistyczne (np. laboratoria)
 • zajęcia w szkołach dla uczniów, szkolenia techniczne, produktowe, ogólne (np. o celach, zasadach i wartościach w zakresie zarządzania i w życiu człowieka)
 • ciekawą pracę i rozwój w naszym przedsiębiorstwie
 • organizację zajęć prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz opiekunów praktyk podczas produkcji szkoleniowej/szkolnej na terenie zakładu pracy
 • wspólne przygotowywanie programów nauczania z dyrektorami i opiekunami praktyk w szkołach
 • zapoznanie z kulturą organizacyjną naszej firmy oraz działalnością samorządu produkcyjnego
 • organizację wycieczek dydaktycznych do zakładów produkcyjnych i firm naszych kooperantów
 • objęcie patronatem szkoły lub klasy
 • doposażenie szkoły w materiały dydaktyczne, mające przybliżyć środowisko pracy , oferujemy nasze urządzenia domofonowe i wideoodomofonowe
 • budowanie głębokich relacji nie tylko w projektach edukacyjno-szkolnych

Co zyskuje uczeń?

 • możliwość rozwoju osobistego i zawodowego
 • przestrzeń do odbycia praktyki i stażu w procesie produkcji szkolnej na terenie zakładu produkcyjnego – jest to specjalnie wydzielona produkcja na potrzeby edukacyjne
 • udział w pełnym procesie produkcyjnym naszych wyrobów
 • materiały informacyjne i szkoleniowe
 • certyfikat udziału w szkoleniu produktowym i zajęciach praktycznych
 • dla najlepszych przewidziane są nagrody za ponadprzeciętne i innowacyjne wykonywanie wszystkich obowiązków oraz za zaangażowanie w proces produkcji

Co robią u nas praktykanci?

 • zapoznają się z kluczowymi wyrobami naszej firmy
 • biorą udział w szeregu szkoleń z zakresu zasady działania i uruchamiania wideodomofonów, kaset elektroniki i paneli zewnętrznych oraz w szkoleniu „Cyfrowe systemy wideodomofonowe produkcji firmy Laskomex”
 • uczą się korzystać z przyrządów pomiarowych, testerów, programatora procesorów
 • uruchamiają monitory MVC
 • obsługują stacje lutownicze
 • biorą udział w montażu finalnym paneli zewnętrznych CP
 • poznają cały proces montażu powierzchniowego elementów SMD
 • samodzielnie wykonują montaż przewlekany THT i powierzchniowy SMT
 • uczestniczą w obsłudze automatów i pieca SMT
 • kontrolują ułożenie elementów SMD przed i po wygrzaniu obwodów w piecu SMT

Jakie korzyści z odbycia praktyk wymieniają praktykanci?

„nauka korzystania ze specjalistycznych urządzeń”
„polepszenie umiejętności pracy w grupie i komunikowania się”
„nabywanie doświadczenia zawodowego”
„nauka teorii elektroniki i elektryki”
„nauka lutowania”
„zapoznanie z produkcją zestawów domofonowych od środka”
„poznanie wielu charyzmatycznych członków załogi”
„zdobycie podstawowej wiedzy na temat systemów domofonowych”

(cytaty z ankiet)Zajęcia prowadzą instruktorzy praktycznej nauki zawodu:

Robert Sobczyk - Z wykształcenia i zamiłowania elektronik. W firmie LASKOMEX pracuje od 2001 roku. Jest koordynatorem działu produkcji i instruktorem praktycznej nauki zawodu, zajmuje się szkoleniami produktowymi.Zapraszamy do współdziałania i kreowania naszej rzeczywistości.

Spotykamy się w szkołach z dyrekcją i uczniami.

Nagradzamy za ponadprzeciętność, innowacyjność, zaangażowanie w proces rozwoju i produkcji.

NAJBLIŻSZE PRAKTYKI

Praktyczna nauka zawodu w formie zajęć praktycznych realizowana od:

września 2021

w siedzibie firmy LASKOMEX przy ulicy Dąbrowskiego 249 w Łodzi.

NASZE DOŚWIADCZENIE
ZAJĘCIA, PRAKTYKI I PRACA W LASKOMEX


Od 2017 roku odbyło u nas zajęcia 39 uczniów z poniższych szkół, otrzymując średnią ocen 4,84.

Na podstawie wyników testów kompetencyjnych dla praktykantów przeprowadzanych na początku oraz na końcu zajęć – średni przyrost wiedzy wynosi 41%.

Średnie wyniki testów kompetencyjnych po szkoleniach:

Kultura organizacyjna oraz system organizacji przedsiębiorstwa – 71%.

Cyfrowe systemy wideodomofonowe produkcji firmy Laskomex 62%.

Świadczy to o wysokiej skuteczności przekazywania wiedzy. Obszerny program zajęć, wykraczający poza ustawowo określony program praktyk, cieszy się wysokim uznaniem wśród uczniów.Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli

a) 05.2017 - miesięczne praktyki zawodowe

b) 05.2019 - miesięczne praktyki zawodowe


Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi

a) 2017/2018 - zajęcia praktyczne

b) 03/04.2018 - miesięczne praktyki zawodowe

c) 07.2018 - płatna praca w okresie wakacyjnym

d) 2018/2019 - zajęcia praktyczne

e) 03.2019 - miesięczne praktyki zawodowe

f) 07/08.2019 - płatna praca w okresie wakacyjnym

g) 2019/2020 - zajęcia praktyczne

h) 2020/2021 - zajęcia praktyczne

i) 05.2021 - miesięczne praktyki zawodowe


Zespół Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. J. Szczepanika w Łodzi "ELEKTRONIK"

a) 04.2018 - miesięczne praktyki zawodowe

b) 05.2021 - miesięczne praktyki zawodowe


Zespół Szkół Politechnicznych im. KEN w Łodzi (d. ZSP 9)

a) 11.2017 - miesięczne praktyki zawodowe

b) 11.2018 - miesięczne praktyki zawodowe

c) 11.2019 - miesięczne praktyki zawodowe


SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

Mariusz Kerner
Menedżer działu Zarządzenia Wiedzą
e-mail: szkolenia@laskomex.com.pl
tel. 0-42 671-88-76
mobile: 506-193-704


Bogdan Grudzień
Koordynator ds. szkoleń
tel. 0-42 671-88-97
mobile: 506-193-702


LASKOMEX PPUH

Adres :

LASKOMEX PPUH

ul. Dąbrowskiego 249

93-231 Łódź

tel. + 48 42 671-88-00


Współrzędne GPS:

N 51° 44' 2.958"

E 19° 31' 32.88"


Copyright Laskomex © 1999-2021

Ta strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w Polityce prywatności.