Laskomex
Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo

FUNKCJA "SZYBKIE WEJŚCIE".


Funkcja 'szybkie wejście' znajduje zastosowanie w systemie wielowejściowym z wejściem głównym. Najczęściej jest to ogrodzona posesja, gdzie panele zewnętrzne domofonu montowane są przy wspólnym wejściu na teren posesji oraz przy wejściach do klatek schodowych w budynkach.

Odwiedzający będzie musiał dwukrotnie nawiązać połączenie z wybranym lokalem - raz przy wejściu głównym, drugi raz przy wejściu podrzędnym. Jest to mało wygodne, zwłaszcza dla mieszkańców, którzy muszą dwukrotnie odbierać połączenie i otwierać gościowi drzwi.

Funkcja 'szybkie wejście' ułatwia mieszkańcom korzystanie z domofonu, pozwalając na uruchomienie mechanizmu, dzięki któremu nie będą musieli odbierać połączenia z wejścia podrzędnego (na klatkę schodową).

Podczas pierwszego wywołania, które nastąpiło z wejścia głównego, lokator wpuszcza swojego gościa na ogrodzony teren posesji, następnie może uruchomić funkcję 'szybkie wejście' wciskając na chwilę widełki unifonu, a następnie odkładając słuchawkę.

Kiedy gość podejdzie do panela domofonu przy klatce schodowej, ponownie wybiera numer mieszkania. Jeżeli uruchomiono wcześniej funkcję 'szybkie wejście', to drzwi do budynku zostaną odblokowane bez ponownego dzwonienia do mieszkania. Funkcja ta jest aktywowana na kilkanaście minut, dla konkretnego mieszkania, a otwarcie drzwi przy jej użyciu sygnalizowane jest sygnałem akustycznym w unifonie lub monitorze.
[POWRÓT]
Copyright Laskomex © 1999-2021

Ta strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w Polityce prywatności.