Laskomex
Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo

Przywracanie domyślnych ustawień.

Aby przywrócić domyślne ustawienia domofonu, należy wykonać następujące czynności:
  • wcisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk INIT
  • na chwilę wcisnąć i zwolnić przycisk RESET
  • po trzech-czterech sekundach zwolnić przycisk INIT
  • aby skasować pamięć kluczy elektronicznych przycisk INIT trzymać wciśnięty ok. 15 s od momentu zwolnienia przycisku RESET
Po wykonaniu procedury wprowadzone zostaną następujące zmiany:
  • przywrócone zostają standardowe parametry pracy domofonu
  • przywrócony zostaje domyślny kod instalatora
  • domyślne kody zamka szyfrowego
  • parametry indywidualne

Procedura ta nie zmienia trybu pracy kasety elektroniki. Jeśli został ustawiony tryb obsługi wejścia głównego, to po przeprowadzeniu procedury przywrócenia domyślnych nastaw kaseta elektroniki w dalszym ciągu będzie skonfigurowana do obsługi wejścia głównego.[POWRÓT]
Copyright Laskomex © 1999-2021

Ta strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w Polityce prywatności.