Laskomex
Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo

MENU UŻYTKOWNIKA.

Użytkownicy domofonów cyfrowych firmy Laskomex zyskali możliwość przystosowania niektórych parametrów pracy domofonu do własnych, indywidualnych wymagań. Każdy z użytkowników ma dostęp z poziomu klawiatury domofonu do menu, które umożliwia zmianę wybranych parametrów pracy domofonu.

Dostęp do menu użytkownika lub do wybranych jego opcji może zostać ograniczony lub zablokowany przez instalatora.

 • Głośność wywołania. Użytkownik może wybrać jedną z trzech opcji wywołania: głośne, umiarkowane, ciche lub połączenie tych trzech opcji – sygnał narastający.
 • Ton wywołania. Użytkownik może wybrać jeden z ośmiu tonów wywołania (dzwonków).
 • Liczba dzwonków. Parametr ten określa, jak długo domofon będzie dzwonił po wybraniu numeru mieszkania z klawiatury. W skrajnym przypadku może to być jeden dzwonek, po którym domofon przez 30s (standardowo) będzie oczekiwał na podniesienie słuchawki i przyjęcie połączenia.
 • Rejestracja kluczy elektronicznych. Lokatorzy mogą sami zarejestrować w domofonie nowe klucze elektroniczne. Klucze takie zostają automatycznie przypisane do ich lokalu.
 • Zmiana kodu zamka szyfrowego. Lokatorzy mogą zmienić domyślny dla ich lokalu kod zamka szyfrowego. Aby dokonać tej zmiany muszą podać stary kod. W sytuacji, w której lokator zapomni nowego kodu konieczna jest pomoc instalatora (administratora) domofonu.

menu użytkownika

Widok wyświetlacza domofonu z menu użytkownika


Dostęp do menu użytkownika wymaga współdziałania dwóch osób (zapobiega to zmianie nastaw przez nieuprawnione do tego osoby) i przebiega w następujący sposób:

 • Lokator, który będzie dokonywał zmian dzwoni do swojego mieszkania wybierając jego numer z klawiatury domofonu.
 • Po nawiązaniu połączenia wciska klawisz z symbolem klucza i prosi osobę w mieszkaniu o pięciokrotne wciśnięcie przycisku zwalniającego elektrozaczep.
 • Lokator kończy połączenie, ponownie wciska przycisk z symbolem klucza i podaje kod zamka szyfrowego.
 • Na ekranie pojawia się menu, pozwalające na zmianę nastaw domofonu.
 • Klawiszem 1 można zmienić ton wywołania (1-8).
 • Klawiszem 2 można zmienić głośność wywołania (G- głośny, N- narastający, C- cichy, U- umiarkowany)
 • Klawiszem 3 mona zmienić liczbę dzwonków (1-8)
 • Używając klawisza 0 można uruchomić procedurę zmiany kodu zamka szyfrowego.
 • Używając klawisza 8 można uruchomić procedurę rejestrowania nowych kluczy elektronicznych.
 • Używając klawisza z symbolem klucza można opuścić menu, sprawdzić działanie nastaw i ewentualnie ponownie uzyskać dostęp do menu użytkownika (przez ponowne wprowadzenie kodu zamka szyfrowego)
 • Używając klawisza C można definitywnie wyjść z menu użytkownika.
 • Jeżeli w ciągu 4 minut od włączenia menu użytkownika nie zostanie wykonana na klawiaturze żadna operacja, domofon automatycznie wróci do normalnego trybu pracy.


[POWRÓT]
Copyright Laskomex © 1999-2021

Ta strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w Polityce prywatności.