Laskomex
Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo

DOMOFON CYFROWY CD-3100. INFORMACJE OGÓLNE.

Przeznaczenie domofonu

Domofon cyfrowy CD-3100

 • Domofon CD-3100 przeznaczony jest do obiektów wielowej¶ciowych oraz takich, gdzie występują duże odległo¶ci między panelem zewnętrznym a kasetą elektroniki.
 • Domofon obsługuje od jednego do czterech wej¶ć głównych (na przykład wej¶ć na teren ogrodzonej posesji).
 • Domofon cyfrowy CD-3100 obsługuje od jednego do trzech wej¶ć w każdej klatce schodowej.
 • Domofon obsługuje do 64 klatek schodowych.
 • Domofon cyfrowy CD-3100 obsługuje do 255 unifonów w każdej klatce.
 • Maksymalna odległo¶ć między kasetą elektroniki a panelem zewnętrznym wynosi 150m przy lokalnym zasilaniu panela zewnętrznego. Odległo¶ć tą można zwiększyć, stosując przewody o większym przekroju.
 • Maksymalna odległo¶ć między kasetą elektroniki a panelem zewnętrznym wynosi 50m przy zasilaniu panela zewnętrznego z kasety elektroniki.
 • Maksymalna odległo¶ć między kasetą elektroniki a unifonem (monitorem) wynosi 150m. Odległo¶ć tą można zwiększyć, stosując przewody o większym przekroju.

Cechy domofonu cyfrowego CD-3100

 • Domofon dostępny jest w wersji audio i wideo
 • Panele zewnętrzne przystosowane są do montażu modułu kamery. Dzięki temu system domofonowy w wersji audio można przekształcić w system domofonowy w wersji wideo. Wyjątek stanowią panele z miniaturową listą lokatorów, w których nie ma możliwo¶ci montażu modułu kamery.
 • Moduł kamery umożliwia regulację pola widzenia kamery.
 • Klawiatura w panelach zewnętrznych domofonu cyfrowego pełni funkcję zamka szyfrowego.
 • Domofon obsługuje czytnik kluczy elektronicznych.
 • W panelach zewnętrznych stosowana jest klawiatura optyczna.
 • W domofonie cyfrowym CD-3100 zastosowane zostały panele ze stali nierdzewnej i panele z blachy cynkowanej, malowanej farbą proszkową.
 • Instalacja domofonu jest bardzo prosta. W wersji audio unifony łączone są z kasetą elektroniki przy pomocy dwóch przewodów, w wersji wideo wykorzystuje się skrętkę UTP KAT. 5.
 • Symetryczna transmisja sygnału wideo zapewnia doskonałe parametry obrazu.
 • Duży wybór paneli zewnętrznych, unifonów i monitorów.
 • Do monitorów można podłączyć dodatkowe kamery, a do wybranych modeli panel piętrowy.
 • W domofonie wykorzystywany jest jeden typ kasety elektroniki o definiowanym przeznaczeniu (wej¶cie nadrzędne/podrzędne).
 • Domofon cyfrowy może pracować w jednym z kilku trybów numeracji lokali.
 • Szerokie możliwo¶ci konfiguracji parametrów pracy domofonu cyfrowego.
 • Uruchomienie domofonu ułatwia procedura instalacyjna.
 • Zabezpieczenie paneli przed kradzieżą przy pomocy kodu PIN.
 • Menu użytkownika pozwala użytkownikom min. na zmianę długo¶ci, gło¶no¶ci i tonu wywołania.

Domofon cyfrowy CD-3100- zgodno¶ć z wcze¶niejszymi modelami domofonów

Domofon cyfrowy CD-3100 powstał na bazie do¶wiadczeń zdobytych przy projektowaniu i produkcji domofonu CD-3000, jednak wprowadzone zmiany nie pozwalają na stosowanie elementów domofonu CD-3100 jako zamienników elementów stosowanych w poprzednich modelach, w szczególno¶ci w domofonie CD-3000.
Elementy domofonu CD-3100 (kaseta elektroniki, panele zewnętrzne) nie mogą być również stosowane jako zamienniki do systemu CD-2502, jednak same systemy domofonowe mogą ze sobą współpracować.

Współpraca z domofonem CD-2502

Domofony CD-2502 i CD-3100 mają różne zastosowania, jednak oba systemy zostały zaprojektowane w taki sposób, aby się wzajemnie uzupełniać. Unikalne cechy CD-2502 i CD-3100 i możliwo¶ć ich współpracy pozwalają na budowę złożonych systemów domofonowych, których elementy są optymalnie dobrane do wymagań użytkowników i konstrukcji budynków.

Na przykład, w ogrodzonej nieruchomo¶ci z dwiema furtkami w ogrodzeniu i czterema klatkami schodowymi, domofon CD-3100 zostanie wykorzystany do obsługi furtek, ponieważ model ten zapewnia możliwo¶ć podłączenia kilku paneli do jednej kasety elektroniki, za¶ dopuszczalne odległo¶ci między panelem zewnętrznym a kasetą elektroniki są znacznie większe. Domofony CD-2500 zostaną zamontowane w klatkach schodowych, ponieważ do każdej klatki prowadzi tylko jedno wej¶cie i nie ma potrzeby stosowania droższego systemu CD-3100.

Elementy domofonu CD-3100

Informacje uzupełniająceCopyright Laskomex © 1999-2011

Ta strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w Polityce prywatno¶ci.